PROTOS – Wyobraź to sobie
AUTO – PROTOS
Nasz adres Ul. Bałtycka 39 41-707 Ruda Śląska
Telefon 794 216 418

Polityka prywatności

Start Polityka prywatności

                     POLITYKA PRYWATNOŚCI

PROTOS SP. Z O.O., opiera swoją politykę prywatności o przepisy określone w prawodawstwie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zawartych w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO)Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy udostępnione nam dane osobowe oraz informujemy Was o podstawowych prawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Administratorem Waszych danych osobowych jest:

PROTOS SP.  Z O.O.
41-500 Chorzów
ul. Wróblewskiego 16/6
Regon: 241490322
NIP: 6272703167

Firma nie powołała Inspektora Ochrony Danych, ale w sprawach dotyczących przetwarzania danych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: biuroprotos13@gmail.comI.

 

I. ZASADY OGÓLNE

Zobowiązani jesteśmy do tego, aby Wasze dane osobowe były:

A. Przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty;

B. Dokładne i aktualne – niedokładne lub niekompletne będą poprawiane lub usuwane, bądź ich dalsze przetwarzanie zostanie wstrzymane;

C. Przechowywane przez czas nie dłuższy niż to konieczne;

D. Przetwarzane jedynie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu oraz zgodnie z celem, w jakim są gromadzone;

E. Bezpieczne.

 

II. RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy  zbierać i przetwarzać tylko te dane osobowe, które będą nam niezbędne w celu sprzedaży naszych produktów, natomiast podanie innych danych traktować będziemy, jako dobrowolne, np. w celach marketingowych.

Zawsze zostaniesz poinformowany, które dane osobowe są wymagane (np. poprzez zaznaczenie ich gwiazdką (*)) oraz jakie konsekwencje będą wiązać się z niedostarczeniem ich nam. Może bowiem dojść do braku możliwości zaspokojenia Twoich roszczeń. Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy to:

A. Podstawowe dane kontaktowe ( imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);

B. Dane adresowe do doręczenia towaru;

C. Dane dotyczące płatności;

D. Informacje o użytkowniku, np.: dane techniczne dotyczące użytkowania i przeglądania, w tym adresy IP, aplikacje z których wyszukano naszą stronę

 

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe tylko, jeśli:

A. wyraziłeś na to zgodę ;

B. jest konieczne do realizacji umowy;

C. jest to niezbędne do wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego;

D. jest to konieczne dla potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów, w tym w kontekście rozwijania, oceniania, oferowania i sprzedaży naszych produktów. Dodatkowo także do nawiązywania, rozwijania oraz utrzymywania relacji biznesowych.

Przetwarzamy Wasze dane osobowe, aby:

A. umożliwić Wam nabywanie naszych produktów oraz kontaktować się z Wami w ramach obsługi lub wsparcia technicznego

B. indywidualizować zawartość Sklepu i wyniki wyszukiwania.

 

IV. PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEDMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania lub udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym wyłącznie:

A. gdy podmioty zewnętrzne świadczą w naszym imieniu usługi, np. obsługę płatności, dostarczanie produktów (firmy kurierskie);

B. doradcą prawnym – w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw;

C. w sytuacji, gdy użytkownik wyraził uprzednią zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nie będącym członkiem UE lub EOG, i nie zapewniającym odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, informacje takie zostaną przekazane dopiero po zawarciu z nim pisemnego porozumienia o przekazaniu danych przy wykorzystaniu standardowych klauzuli umownych przyjętych przez KE.

 

V. ZGODY UŻYTKOWNIKA

A. Przetwarzanie informacji będzie, w większości wypadków, wymagało Twojej zgody.

B. Masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie.

C. W razie wycofania zgody, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że ich dalsze przetwarzanie bądź przechowywanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy polskiego prawa.

D. Jednocześnie, wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych jeszcze przed jej wycofaniem. Musisz jednak pamiętać, że wycofanie zgody może nam uniemożliwić realizację Twoich zamówień lub reklamacji.

 

VI. TWOJE PRAWA

W każdej chwili masz prawo sprawdzić, które z Twoich danych osobowych przetwarzamy. 

Możesz żądać uaktualnienia lub poprawienia swoich danych.

Jeśli po otrzymaniu twojej zgody podczas składania zamówienia w naszym sklepie zaczęliśmy przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, to masz prawo otrzymać ich kopię w powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Punkt ten dotyczy wyłącznie danych osobowych, które otrzymaliśmy od Ciebie.

Twoje dane związane z kontem w Sklepie, będą przetwarzane do czasu aż je usuniesz lub zrobimy to my z powodu naruszenia naszych praw.

Dane związane z zakupami przechowujemy tak długo, aż nie wygasną potencjalne roszczenia z obu stron, czyli Twoje oraz nasze, ale związane z konkretną sprzedażą/zakupem produktu.Masz prawo do  usunięcia swoich danych osobowych, które przetwarzamy, w dowolnym momencie. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy czekamy na opłacenie zamówionego zamówienia/produktu, kupiłeś coś w naszym Sklepie lub przypuszczamy, że Twoje działania mogą spowodować powstanie roszczeń wobec Twojej osoby.Masz prawo w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera. 

Masz także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu. Nie zrobimy tego jednak, gdy zgodnie z prawem, Twój interes lub Twoje prawa zostaną unieważnione albo będą wobec Ciebie roszczenia prawne. O każdej z tych sytuacji zostaniesz powiadomiony.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy masz prawo zgłosić to do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane potrzebne do rozliczeń księgowych lub podatkowych przechowujemy tak długo, jak wymagają tego przepisy rachunkowe lub podatkowe.

Jeśli wycofasz swoją zgodę nie będziemy już przechowywać Twoich danych do celów marketingowych.